Tasapinnaline sõlg - prees

Eesti rahvuslik ehistöö on väga sõlerikas. Eestist võib leida nurksõlge, südamekujulist sõlge, hobuseraudsõlge, rõngassõlge, vitssõlge, kuhiksõlge ja preese. (Kirme, 1986)

iDevice ikoon Eesti sõled
Näita Nurksõlg ERM 9069 pilti
Nurksõlg ERM 9069
Näita Südamekujuline sõlg ERM A509:513 pilti
Südamekujuline sõlg ERM A509:513
Näita Hoburaudsõlg ERM A599:46 pilti
Hoburaudsõlg ERM A599:46
Näita Rõngassõlg ERM A509:683 pilti
Rõngassõlg ERM A509:683
Näita Vitssõlg ERM A509:230 pilti
Vitssõlg ERM A509:230
Näita Kuhiksõlg ERM A561:177 pilti
Kuhiksõlg ERM A561:177
Näita Prees ERM A47:87 pilti
Prees ERM A47:87
Näita Silmadega prees ERM 11778 pilti
Silmadega prees ERM 11778
Sõled pärinevad Eesti Rahvamuuseumi kogust. Fotod Arp Karm.

Antud õpiobjekt on valmistatud TLU tööõpetuse osakonna lektori Andry Kikkulli poolt ja on mõeldud eeskätt tööõpetuse üliõpilastele iseseisvaks õppematerjaliks. Samas sobib materjal ka asjahuvilisele iseõppijale ja metallehistööd tööliigina kooli tööõpetuse tunnis rakendavale töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajale.
 
Õpiobjekt koosneb teoreetilisest õppematerjalist ja praktilistest töövõtete demonstratsioonidest ning õppija enesekontrollitestidest.
 
Õppematerjal käsitleb Eesti rahavapärase preesi valmistamist. Andes samas ülevaate kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest.
 
Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada preesi, kui eesti rahvuskultuurile olulist ehteliiki. Andes ülevaate preeside valmistamiseks vajalikest töövahenditest ja nende kasutamisest. Võimaldades iseseisvalt õppida ja katsetada ehistööd - üliõpilasel, töö- ja tehnoloogiaõpetajal kui ka asjahuvilisel.
 
Eeltingimusteks õpiobjekti kasutamisel ja preeside praktiliseks valmistamiseks on oluline peamiste käsitöövahendite ja töökoha olemasolu. Samuti tulevad kasuks eelnevad teadmised ja oskused ehistöövallas, kuid need pole kohustuslikud.
 
Õpiobjekti läbitöötamine võimaldab õpilasel omandada õpiväljunditena erinevaid teadmisi ja oskusi. Näiteks teadmisi preesi valmistamise põhimõtetest ja töökäigust ning oskusi neid rakendada. Õpilane oskab valida preesiks sobilikke materjale ja käsitseda vajalikke tööriistu ning omab hoiakust kasutada säästlikult materjale, mille tulemusena valmistatakse esteetiliselt nauditavat ehet.
 
Teoreetilise materjali läbitöötamiseks kulub õppijal umbes kuus tundi.

 

 

 


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License